Holowanie Przyczepy Przepisy 2017. Kierowcy z Kategorią B Prawa Jazdy.

Jest to już kolejny poradnik dla osób zainteresowanych zakupem przyczep samochodowych. Wiele z nich, ma spore obawy na temat możliwości holowania przyczepek zgodnie z przepisami w 2017 roku. Jest to także, bardzo częste pytanie wśród początkujących użytkowników przyczep kempingowych i samochodowych oraz tych, którzy dopiero planują zrealizować taki zakup. Kiedy mogę holować przyczepę mając jedynie prawo jazdy z kategorią B? Rozumiem te pytania ponieważ przepisy w naszym kraju są bardzo mylne i naprawdę można się zagubić. Dlatego w dalszej części tego artykułu postanowiłem wyjaśnić tą kwestię aby nie było żadnych nie domówień.

Knaus Deseo 2017

Prawo Jazdy Kategorii B. Jaką Przyczepę Kempingową Mogę Holować? Przepisy 2017 rok.

Kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony i nie jest to autobus ani motorower. Dodatkowo możesz holować także przyczepę lekką lub przyczepę inną niż lekka ale zawsze musisz pamiętać o tym, że suma DMC pojazdu samochodowego i przyczepy czyli całego zestawu nie może przekroczyć 3,5 tony. Dodać należy, że masa rzeczywista pojazdu samochodowego musi być większa niż holowanej przyczepy.

Dlatego załóżmy jeśli Twój samochód posiada DMC równe 2 000 kg to zgodnie z zasadami kategorii B możesz holować przyczepę kempingową lub samochodową, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 1500 kg.

Ale żeby nie było za prosto to jeszcze musimy zwrócić uwagę na możliwości jakie daje nam samochód. Po pierwsze w dowodzie rejestracyjnym pojazdu w polu F.1 sprawdzamy jego masę całkowitą czyli DMC. A następnie w polu O.1 mamy wpisaną masę całkowitą przyczepy jaką możemy holować z hamulcem najazdowym oraz w polu 0.2 masę całkowitą przyczepy bez hamulca najazdowego. Dodam, że każda przyczepa inna niż lekka musi posiadać hamulec najazdowy.

Uwaga! Pewnym odstępstwem od tej zasady, w jednym przypadku, jest sytuacja kiedy posiadamy ciężkie auto dostawcze, którego DMC jest mniejsze niż 3,5 tony i holujemy przyczepkę lekką z DMC mniejszym niż bądź równym 750 kg. Możemy wtedy poruszać się zestawem pojazdów mając jedynie kategorię B a ich łączna suma mas całkowitych nie może być większa niż 4 250 kg, o czym mówi tzw. Konwencja Wiedeńska.

Prawo Jazdy z Kategorią B96. Bez Szkolenia ale z Egzaminem Państwowym

Do dyspozycji kierowców wprowadzono także dodatkową kategorię, która oznaczona została jako B96. Dzięki niej kierujący może prowadzić zespół pojazdów samochodowych, których łączna dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 4 250 kg. W tym przypadku na zestaw składa się pojazd samochodowy z DMC do 3 500 kg i przyczepa inna niż lekka czyli mająca DMC powyżej 750 kg.

W celu wyrobienia sobie uprawnień B96 musisz już posiadać prawo jazdy kategorii B i mieć ukończone 18 lat. Jeśli zdecydujesz się powiększyć swoje uprawnienia to dla kategorii B96 nie musisz przechodzić dodatkowych zajęć doszkalających i po załatwieniu kilku formalności od razu zapisujesz się na egzamin państwowy w dowolnym wojewódzkim ośrodku egzaminacyjnym dla kierowców.

W kwestiach formalnych musisz uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania takimi pojazdami i wyrobić fotografię. Następnie udajesz się do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta i składasz wniosek wraz z orzeczeniem i fotografią o wydanie numeru PKK. Po załatwieniu tych formalności udaj się do ośrodka egzaminacyjnego dla kierowców i zapisz się na egzamin, który będzie składał się jedynie z części praktycznej.

Kategoria B+E. Samochód Osobowy i Przyczepa do 3,5 tony

Największe uprawnienia uzyskują kierowcy z kategorią B, którzy zyskają dodatkowe uprawnienia w zakresie holowania przyczep czyli pełne B+E. Oczywiście w tym przypadku nadal pojazd samochodowy nie może być autobusem i motorowerem i jego maksymalna masa całkowita nie może być większa niż 3,5 tony. Jednak w tym przypadku możesz kierować zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 7000 kg. Pamiętaj, że masa całkowita przyczepy nie może przekroczyć 3500 kg.

Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach jeśli coś jest nadal nie jasne. Postaram się wyjaśnić wszystkie ewentualne kwestie sporne, na które nie udało się Wam odnaleźć odpowiedzi.

Komentarze